Scroll Top

เรานำเสนอพัดลมอุตสหกรรมสำหรับใช้งานในอุตสหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

อุตสหกรรมกระดาษเป็ฯอุตสหกรรมที่มีมาอย่างยาวนานและใช้งานอย่างแพร่หลายวันต่อวัน ตัวอย่างเช่น สมุดโน้ต กระดาษหนังสือพิมพ์ และกระดาษที่สร้างจากเยื่อกระดาษจากเนื้อไม้ด้วยกระบวนการที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อจะสลายลิกนินและกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากเยื่อกระดาษ กระบวนการผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษเป็นกระบวนการที่เกิดจากการสกัดเส้นใยจากพืชเข้าด้วยกันกับวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้กระดาษมีคุณภาพตามที่ต้องการ

พัดลมอุตสหกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสหกรรมกระดาษจากการใช้งานที่หลากหลายอย่างเช่นการ อุ่นเยื่อกระดาษ กระบวนการผลิตกระดาษและกระบวนการผลิตผ่าอ้อม ในย่อหน้านี้เราจะกล่าวถึงความสำคัญในการเลือกพัดลมอุตสหกรรมให้เหมาะสมกับอุตสหกรรมกระดาษ

การให้ความร้อนเยื่อกระดาษ:

การให้ความร้อนเยื่อกระดาษถือเป็นกระบวนการสำคัญในอุตสหกรรมกระดาษ เมื่อเยื่อกระดาษได้อุณหภูมิที่เหมาะสมจะกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกและพัฒนาคุณภาพของเยื่อกระดาษ พัดลมอุตสหกรรมถูกใช้เพื่อสร้างอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อหมุนเวียนในการให้ความร้อนเยื่อกระดาษให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม

อัตราการไหลของอากาศที่ต้องการสำหรับการให้ความร้อนเยื่อกระดาษในอุตสหกรรมกระดาษมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งาน พัดลมอุตสหกรรมควรถูกเลือกโดยอัตราการไหลของอากาศที่ต้องการและสภาพแวดล้อมที่ทำการติดตั้ง พัดลมควรออกแบบให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงและอากาศปราศจากการปนเปื้อนที่จะส่งผลเสียต่อคุณภาพของกระบวนการผลิตกระดาษ

กระบวนการผลิตกระดาษ:

พัดลมอุตสหกรรมถูกนำมาใช้ในอุตสหกรรมกระดาษในขั้นตอนการเป่ากระดาษให้แห้งและเพื่อความคุมระดับความชื้นในกระดาษเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงสำหรับการนำไปใช้งานที่หลากหลาย

กระบวนการผลิตผ้าอ้อม:

ในขั้นตอนการผลิตกระดาษพัดลมอุตสหกรรมยังใช้ในอุตสหกรรมผ้าอ้อมเพื่อใช้ในการควบคุมระดับความชื้นในสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าผ้าอ้อมถูกผลิตในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าผ้าอ้อมมีคุณภาพที่สูงและสามารถดูดซับของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกพัดลมอุตสหกรรมที่เหมาะสมในอุตสหกรรมกระดาษ:

การเลือกพัดลมที่เหมาะสมในอุตสหกรรมกระดาษเพื่อให้มั่นใจว่ากระดาษและผ้าอ้อมในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีปัจจัยหลากหลายที่ต้องคำนึงในการเลือกพัดลมอุตสหกรรมตั้งแต่อัตราการไหลที่ต้องการ สภาพแวดล้อมที่จะทำการติดตั้งและการนำไปใช้งานเฉพาะด้าน

ตัวอย่างเช่นในอุตสหกรรมกระดาษพัดลมควรถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ เพื่อให้หมั่นใจว่าพัดลมสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่สูงในกระบวนการผลิตกระดาษได้ พัดลมที่ใช้ในอุตสหกรรมกระดาษควรที่จะคำนึงถึงวัสดุที่ทนทานการกัดกร่อนได้เนื่องจากในกระบวนการผลิตกระดาษมีการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนในกระบวนการผลิตกระดาษ

การใช้งานพัดลมอุตสหกรรในอุตสหกรรมกระดาษอีกอย่างคือการขนส่งด้วยลมและในกระบวนการอัดอากาศในการผลิตผ้าอ้อม ผ้าอ้อมมีส่วนประกอบหลักในการผลิตผ้าอ้อมคือวัสดุที่ทำจากการสังเคราะห์ที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการดูดซับของเสียมีชื่อว่าโพลีโพรพิลีนและด้วยกระบวนการผลิตใหม่ๆทำให้อุตสหกรรมผ้าอ้อมเป็นอุตสหกรรมที่เป็นที่กระแสนิยมในขณะนี้

พัดลมอุตสหกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสหกรรมกระดาษ เนื่องจากสามารถถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายในกระบวนการผลิตกระดาษไม่ว่าจะเป็น การอุ่นเยื่อกระดาษ การผลิตกระดาษ และการผลิตผ้าอ้อม การเลือกพัดลมอุตสหกรรมที่เหมาะสมสำหรับอุตสหกรรมกระดาษเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสินค้ามีคุณภาพสูง พัดลมอุตสหกรรมควรเลือกจากอัตราการไหลที่ต้องการ สภาพแวดล้อมที่จะทำการติดตั้งและการใช้งานที่เฉพาะด้าน

พัดลมอุตสหกรรมเฟอรร์รารี่และเครื่องเป่าสำหรับอุตสหกรรมกระดาษ เครื่องจักรในอุตสหกรรมการผลิตกระดาษต้องการเครื่องเป่าที่มีความดันสูงและเครื่องฮีตเตอร์ พัดลมอุตสหกรรมสำหรับอุตสหกรรมกระดาษของเรามีการใช้งานทั่วไปในกระบวนการตากแห้งในกระบวนการผลิต

พัดลมที่แนะนำสำหรับการขนส่งด้วยลม ได้แก่รุ่น K, KB, KC, KM และสำหรับการเป่าแห้งและกำจัดฝุ่น ได้แก่รุ่น FE, FG

กรณีศึกษา

อุตสหกรรม: กระดาษและเยื่อกระดาษ

ประเทศ: เวียดนาม

ประเภทพัดลม: พัดลมอัตราการไหลสูง/การลำเลียงด้วยพัดลม

จำนวณพัดลม: 5 ตัว สูงสุด 132 กิโลวัตต์

คำอธิบาย: พัดลมอุตสหกรรมแรงดันสูงใช้ในกระบวนการขนส่งด้วยอากาศโดนส่วนมากทำการติดตั้งใน ส่วนการทิ้งของเสียและใช้พัดลมที่ทำจาก stainless-steel

พัดลมสำหรับอุตสหกรรมเยื่อกระดาษและอุตสหกรรมกระดาษ

เฟอรร์รารี่ เอเชีย

นำเสนอพัดลมอุตสหกรรมสำหรับอุตสหกรรมกระดาษเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

การใช้งานทั่วไป

C

เยื่อกระดาษเคมีทำจากการผสมเศษไม้ร่วมกับสารเคมี โดยการให้ความร้อนกับสารเคมีเพื่อสลายลิกนินเพื่อเป็นการจับตัวเส้นใยเซลลูโลสเข้าด้วยกัน

บางกระบวนการอาจต้องการอุณหภูมิที่สูงถึง 450°C สำหรับการตากแห้งเยื้อกระดาษที่มีส่วนประกอบของเส้นใยเซลลูโลสที่แตกต่างกัน เยื่อกระดาษเคมีใช้ในวัสดุที่ต้องการความแข็งแรงหรือต้องการผสมเข้ากับเศษวัสดุอื่น ๆ

D

เครื่องจักรในการผลิตผ้าอ้อมเป็นระบบออโตมาติกที่รวบรวมกระบวนการทั้งหมดในการผลิตผ้าอ้อมทั้ง pulp roll stand, screenless hammermill double feeding, glue application system, drum forming with or without core compressor, Tissue and SAP Applicator

เนื่องจากช่วงอายุที่ต่างกันและขนาดของร่างกายที่ต่างกัน เครื่องจักรถูกออกแบบให้รองรับขนาดที่หลากหลายของสรีระลูกค้าที่มีความพิเศษ ตัวอย่างเช่น ขนาดความกว้าง 220 มิลลิเมตร ถึง 400  มิลลิเมตร และยาว350 ถึง 600 มิลลิเมตร

 

T

เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตทิชชู่จะทำการกระจายทิชชู่บนตะแกรงเครื่องผลิตกระดาษจากนั้นจะเป็นกระบวนการทำทิชชู่แห้งโดยมุ่งเน้นการกำจัดน้ำออกโดยการทำให้ระเหยโดยการหมุนเวียนอากาศร้อน

กระบวนการทั่วไปในการขึ้นรูปทิชชู่ในถังการเป่าลมร้อนที่มีประสิทธิภาพการทำให้แห้งสูงและกินพลังงานน้อย

    Contact Us Today and Get a Free Consultation

    อุตสหกรรมที่เกียวข้อง

    Privacy Preferences
    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.