Scroll Top

นำเสนอพัดลมอุตสหกรรมสำหรับอุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

อุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติเป็นอุตสหกรรมที่มีความซับซ้อนและต้องการใช้งานพัดลมอุตสหกรรมเพื่อใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การระบายอากาศ การระบายความร้อน การกรอง เตาเผา ในย่อหน้านี้เราจะกล่าวถึงความสำคัญของพัดลมอุตสหกรรม ATEX ที่ใช้ในอุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติและการใช้งานที่หลากหลาย

พัดลมอุตสหกรรม ATEX (อากาศที่เกิดการระเบิดได้ง่าย) พัดลมอุตสหกรรมถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่สามารถเกิดการระเบิดได้จากก๊าซที่สามารถติดไฟได้ ไอระเหย ระอองฝุ่น ในอุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติ พัดลมอุตสหกรรม ATEX จำมีความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเพื่อให้มั่นใจว่า การการระบายความร้อน การกรอง เตาเผา สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทิภาพ

ระบบระบายอากาศ :

อุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติจำเป็นที่จะต้องมี ระบบระบายอากาศเพื่อกำจัดแก๊ซที่อันตรายและไอระเหยจากสภาพแวดล้อมการทำงาน พัดลมอุตสหกรรม ATEX จึงจำเป็นในการสร้างอากาศหมุนเวียนในระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอากาศหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและอากาศโดยรอบปลอดภัยสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ระบบระบายความร้อน

อุตสหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำเป็นที่จะต้องมีระบบระบายความร้อนเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตไม่เกิดความร้อนมากจนเกินไป พัดลมอุตสหกรรม ATEX จึงมีความสำคัญในการสร้างอากาศหมุนเวียนในระบบระบายความร้อนเพื่อกำจัดความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์

ระบบการกรอง

อุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติจำเป็นที่จะต้องมีระบบการกรองเพื่อจำกัดอนุภาคที่อันตรายในอากาศ พัดลมอุตสหกรรม ATEX จึงมีความจำเป็นในการสร้างอากาศหมุนเวียนในระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่ผ่านระบบการกรองปลอดภับสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่

ระบบเตาเผา

อุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติจำเป็นสำหรับระบบเตาเผาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถเผาแก๊ซส่วนเกินในขั้นตอนการผลิตได้อย่างปลอดภัย พัดลมอุตสหกรรม ATEX จึงนำมาใช้เพื่อสร้างอากาศหมุนเวียนในระบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแก๊ซที่เผามีประสิทธิภาพและอากาศโดยรอบปลอดภัยสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยรอบ

อากาศหมุนเวียนจำเป็นสำหรับระบบเตาเผาในอุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง พัดลมอุตสหกรรม ATEX ควรเลือกโดยคำนึงจากอันตราการไหลของอากาศที่ต้องการและสภาพแวดล้อมที่จะทำการติดตั้ง พัดลมควรถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ง่ายและอากาศอาจมีการปนปื้อนที่ทำให้สามารถเกิดการระเบิดได้

ความสำคัญในการเลือกพัดลมอุตสหกรรม ATEX ในอุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติ

ความสำคัญในการเลือกพัดลมอุตสหกรรม ATEX ในอุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติคือต้องมั่นใจว่าอากาศที่หมุนเวียนมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ โดยมีปัจจัยหลากหลายที่ควรคำนึงถึงในการเลือกพัดลมอุตสหกรรม ATEX ทั้งอัตราการไหลของอากาศ สภาพแวดล้อมที่จะทำการติดตั้ง และการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างในอุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติ พัดลมควรถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการเกิดการระเบิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพัดลมสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดในขั้นตอนการผลิต

พลังงานความร้อนสูงถูกป้อนในขั้นตอนการกำจัดซัลเฟอจากน้ำมัน ด้วยความกังวลต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานความร้อนเหล่านี้สามารภนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการกลั่นน้ำมัน อีกหนึ่งตัวอย่างการใช้พลังงานความร้อนคือการนำไปใช้ในสถาณีผลิตไฟฟ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสหกรรมการกลั่นน้ำมัน

เฟอรร์รารี่เอเชียเป็นผู้ผลิตพัดลมอุตสหกรรมสำหรับอุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติ นำเสนอพัดลมอุตสหกรรมสำหรับอุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติ ที่ต้องการอุณหภูมิที่สูงและตอบสนองต่อการใช้งานที่หนักและเฉพาะด้านและเป็นมาตรฐานของสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) พัดลมอุตสหกรรมเฟอรร์รารี่ใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงกลั่น การขนส่งน้ำมันและแก๊ซผ่านท่อ การขนส่งน้ำมันจากแท่นน้ำมันถึงเรือขนส่งน้ำมัน เฟอรร์รารี่เอเชียผลิตพัดลมอุตสหกรรมสำหรับใช้ในอุสหกรรมการผลิตน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจาก ATEX

พัดลมอุตสหกรรมที่แนะนำได้แก่ ART, VCM, FQ, FC, FE, FG ATEX

เฟอรร์รารี่เอชีย

นำเสนอพัดลมอุตสหกรรมสำหรับอุตสหกรรมน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

การใช้งานทั่วไป

G

Gland steam condenser ใช้ประโยชน์จากน้ำหล่อเย็นใช้ในการทำไอน้ำให้เป็นน้ำและใช้ประโยชน์โดยการดึงการแรงสูญกาศจากด้านนอกของส่วน shaft seals ดังนั้นจึงช่วยให้การรั่วซึมลดน้อยลงและทำให้เกิดการกักเก็บน้ำในท่อระบบน้ำมัน edutor พลังไอน้ำ

T

กังหันระบายความร้อนถูกออกแบบเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับประสิทธิภาพเครื่องจักรและราคาที่ต้องจ่ายเพื่อซ่อมแซเครื่องจักร เครื่องจักรถูกออกแบบเพื่อให้รับความร้อนที่เครื่องจักรสร้างขึ้นเกินกว่าที่วัสดุจะรับได้  เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการไอเซนโทรปิกที่จะกำจัดความเค้นเนื่องจากความร้อนภายใน

ยิ่งไปกว่านั้นความร้อนที่ไล่ระดับเพิ่มขึ้นของภายในส่วนประกอบของเครื่องจักรจนถึงโครงสร้างเสริมของเครื่องจักรควรที่จะต้องลดลง

F

หอเผาถูกติดตั้งเข้ากับอุตสหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อเผาแก๊ซส่วนเกินที่ถูกผลิตขึ้นมาในขั้นตอนการกลั่นน้ำมัน พัดลมอุตสหกรรม ATEX เฟอรร์รารี่จึงถูกติดตั้งเพิ้อปล่อยแก๊ซที่ส่วนบนสุดของเตาเผาเพื่อลดความเสี่ยงของความดันที่สูงมากเกินไปในกระบวนการผลิต และการใช้งานอื่นๆของหอเผาคือเพื่อกำจัดแก๊ซธรรมชาติดิบที่ถูกสร้างขึ้นในขณะที่น้ำมันปิโตเลียมดิบถูกกลั่นในขั้นตอนนี้ทำให้เกิดแก๊ซธรรมชาติจำนวณมากเป็นของเสียและเป็นแก๊ซที่ไม่สามาระใช้งานได้

    Contact Us Today and Get a Free Consultation

    อุตสหกรรมที่เกี่ยวข้อง

    Privacy Preferences
    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.