Scroll Top
Textile Industry

เรานำเสนอพัดลมอุตสหกรรมสำหรับใช้งานในอุตสหกรรมสิ่งทอเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

อุตสหกรรมสิ่งทอถือเป็นหนึ่งในอุตสหกรรมเก่าแก่ที่มีมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์มหนุษย์และเกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอุตสหกรรมสิ่งทอพัฒนาจากการใช้ทำมือไปสู่การใช้เครื่องจักรในการผลิตและควบคุม โดยมีกระบวนการผลิตตั้งแต่การเริ่มแปรรูปดอกฟ้ายไปจนถึงผ้าที่เป็นผลตภัณฑ์และด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำให้ได้ผ้าที่มีคุณภาพสูงและมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และในอุตสหกรรมสิ่งทอผู้ผลิตได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อประเมิณคุณภาพของเส้นด้าย ผ้า ด้วยการคำนวณอย่างแม่นยำ

ภายในอุตสหกรรมสิ่งทอมีกระบวนการหลักที่ใช้ผลิตสิ่งทอและสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอออกมาหลากหลายชนิด ทั้งแต่เสื้อผ้าจนถึงสิ่งของที่ใช้งานภายในครัวเรือนอย่างเช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูเตียงนอน ด้วยการผลิตที่หลากหลายทำให้อุตสหกรรมสิ่งทอสร้างมลภาวะจำนวณมากในขั้นตอนการผลิต ดังนั้นพัดลมอุตสหกรรมจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการอย่างเช่น เจ็ทปั่นเส้นด้าย การกำจัดของเสียในกระบวนการผลิต การควบคุมความชื้น และการกำจัดความชื้อในผ้า ในย่อหน้านี้เราจะกล่าวถึงความสำคัญของพัดลมอุตสหกรรมต่ออุตสหกรรมสิ่งทอ

เจ็ทปั่นเส้นด้าย

เจ็ทปั่นเส้นด้านเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตที่ใช้อากาศที่อัดตัวในการปั่นเส้นใยให้กลายเป็นเส้นด้ายกระบวนการนี้ต้องใช้เจ็ทที่ให้อากาศที่มีความเร็วสูงในการสร้างกระแสอากาศวนที่จะใช้ในการดึงเส้นใยไปที่แกนหมุนเพื่อผลิตเส้นด้ายดังนั้นพัดลมอุตสหกรรมจึงเข้ามามีส่วนสำคัญเนื่องจากในกระบวนการนี้ต้องการอากาศที่อัดตัวสูงและอัตราการไหล เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นด้ายจากกระบวนการผลิตมีความสม่ำเสมอและมีสิทธิภาพนอกจากนี้ลมที่มีความเร็วสูงยังช่วยในการพัดเศษเส้นใยออกจากกระบวนการผลิตทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การกำจัดของเสีย

ในอุตสหกรรมสิ่งทอสร้างของเสียจำนวณมากจากขั้นตอนการผลิตอย่างเช่น ฝุ่น ขุยผ้า เส้นใย โดยของเสียจากกระบวนการผลิตเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลกรที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรได้หากไม่ทำการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นพัดลมอุตสหกรรมจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อใช้กำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกจากพื้นที่ผลิต

ในกระบวนการกำจัดของเสียจะทำการติดตั้งพัดลมอุตสหกรรมใกล้ๆบริเวณที่ทำการผลิตเพื่อให้ลมพัดเอาของเสียจากกระบวณการผลิตออกจากพื้นที่ผลิตและเข้าไปสะสมในระบบเก็บขยะ พัดลมอุตสหกรรมไม่เพียงแต่ใช้ในการกำจัดของเสียแต่ยังทำให้อากาศโดยรอบปลอดภัยต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรลง

การควบคุมความชื้น

การควบคุมความชื้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิต ระดับความชื้นที่สูงอาจทำให้เส้นใยติดกันทำให้เส้นด้ายที่ผลิตไม่สม่ำเสมอทำให้คุณภาพของเส้นด้ายลดลง และหากมีระดับความชื้นต่ำเกินไปจะทำให้เส้นใยมีความแห้งและเกิดไฟฟ้าสถิตทำให้ไม่แยกตัวกันในขั้นตอนการผลิตด้าย ดังนั้นพัดลมอุตสหกรรมจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับอุตสหกรรมสิ่งทอ

พัดลมอุตสหกรรมใช้ในการสร้างอากาศหมุนเวียนและควบคุมระดับความชื้นในพื้นที่ผลิต พัดลมสามารถติดตั้งร่วมกับเครื่องลดความชื้นหรือเครื่องเพิ่มความชื้นเพื่อความคุมระดับความชื้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง การใช้พัดลมอุตสหกรรมในการความคุมความชื้นสารมารถลดค่าใข้จ่ายเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนโดยใช้พัดลมจ่ายอากาศในบริเวณที่ทำการผลิต

การกำจัดความชื้นในผ้า

การกำจัดความชื้นในผ้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิตสิ่งทอ ความชื้นในผ้าสามารถทำให้เกิดรา กลิ่นไม่พึงประสงค์ ผ้าเกิดการหดตัว พัดลมอุตสหกรรมจึงเข้ามามีบทบาทในการสร้างอากาศหมุนเวียนเพื่อกำจัดความชื้นที่เกิดจากผ้าในขั้นตอนการกำจัดความชื้นในผ้า

การวางพัดลมอุตสหกรรมในบริเวณที่จะกำจัดความชื้น พัดลมอุตสหกรรมจะสร้างลมที่มีอัตราการไหลและความเร็วสูงเพื่อกำจัดความชื้นออกจากผ้า การใช้พัดลมอุตสหกรรมในการกำจัดความชื้นในผ้ายังช่วยลดการเกิดรา การหดตัวของผ้า ที่จะทำให้คุณภาพของผ้าลดลง

พัดลมอุตสหกรรมมีบทบาทสำคัญในอุตสหกรรมการผลิตสิ่งทอตั้งแต่ การใช้เจ็ทปั่นด้าย การกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิต การกำจัดความชื้นในผ้า พัดลมอุตสหกรรมช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสหกรรมสิ่งทอเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่สามารถปนเปื้อนในอากาศนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการควบคุมระดับความชื้นในอากาศซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพ

ในอุตสหกรรมสิ่งทอมีความต้องการพัดลมที่มีความดันสูงและมีอัตราการไหลสูง เฟอรร์รารี่เอชียคือหนึ่งในผู้ผลิตพัดลมอุตสหกรรมสำหรับอุตสหกรรมสิ่งทอที่มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปีในการจำหน่ายพัดลมอุตสหกรรมที่มีพัดลมหลากหลายครอบคลุมสำหรับการใช้งานในอุตสหกรรมสิ่งทอ

พัดลมอุตสหกรรมที่แนะนำในกระบวนการสางใยได้แก่ K, KB, KC, KM. และ ART, VCM ใช้ในกระบวนการปั่นด้ายและ FR, DFR ใช้ในกระบวนการกำจัดความชื้นในผ้า

กรณีศึกษา

อุตสหกรรม: อุตสหกรรมสิ่งทอ

ประเทศ: ไทย

ประเภทพัดลม:  พัดลมความเร็วสูงและอุณหภูมิ

สูง

จำนวณพัดลม:  6 ตัว 55 กิโลวัตต์

คำอธิบาย:  พัดลมอุตสหกรรมใช้เพื่อกำจัดของเส้นใยที่เป็นของเสียไม่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตได้ และกระบวนการสางใยมีความต้องการใช้เครื่องเป่าลมที่มีความเร็วสูงโดยเฉพาะเพื่อใช้ในกระบวนการปั่นและกระบวกการทำให้แห้ง

 

เฟอร์รารี่ เอเชีย

นำเสนอพัดลมอุตสหกรรมสำหรับอุตสหกรรมสิ่งทอเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

การใช้งานทั่วไป

S

การปั่นเส้นใยคือหนึ่งในกระบวนการผลิตหลักในอุตสหกรรมสิ่งทอ ที่เส้นใยจะถูกปั่นให้กลายเป็นเส้นด้าย และจากฝ้ายให้กลายเป็นผ้าและกระบวนการตกแต่งผิวอย่างเช่นการฟอกขาวผ้า

จากสิ่งทอจะกลายเป็นเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ

พัดลมแรงเหวี่ยงใช้ในกระบวนการปั่นเส้นด้ายด้วยการใช้ความดันสูง

C

เครื่องสางใยคือกระบวนการผลิตเส้นด้ายซึ่งในกระบวนการผลิตจะมีการกำจัดเส้นใยที่ไม่สมบูรณ์หรือสั้นจนเกินไปออกทำให้เหลือแต่เส้นใยที่ยาวและสมบูรณ์ที่เรียงตัวขนานกันโดยเส้นด้ายที่ได้จะมีความมันวาวและเรียงตัวกันอย่างดี

โดยมีการนำพัดพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงแบบใบพัดตรงเข้ามาใช้ในอุตสหกรรมผ้าในขั้นตอนการสางใย

D

การทำให้แห้งถือเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำจัดความชื้นออกจากเส้นใย เส้นด้าย เเละในผ้า หลังจากกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดความชื้นภายในสิ่งทอ กระบวนการนี้จำเป็นที่จะต้องใช้พัดลมที่มีอุณหถูมิสูงหรือรู้จักกันในอีกชื่อเรียกว่าเครื่องเป่าลมร้อน สำหรับเครื่องทำแห้งแบบสายพานและเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง

โดยเครื่องทำแห้งทั้งสองชนิดคือเครื่องทำแห้งแบบทั่วไปและแบบดูด

  • เครื่องเป่าลมร้อนแบบทั่วไปใช้ลมที่มีความเร็วต่ำเพื่อลดการยืดที่เกิดขึ้นในผ้า
  • เครื่องเป่าลมร้อนแบบดูดสามารถใช้ลมที่มีความเร็วสูงได้โดยไม่ทำให้เกิดการยืดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผ้า
F

กระบวนการตกเเต่งคือกระบวณการซักล้าง ฟอกขาว ย้อมสี และเคลือบผ้า ผ้าที่ตามมาด้วยขั้นตอนการทอผ้าหรือการผลิตผ้าสังเราะห์ซึ่งใช้พลังงานและใช้น้ำเป็นจำนวณมากในการผลิต

T

สำหรับกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์เป็นการนำเส้นในธรรมชาติมาผ่านกระบวนการทางเคมีเช่น การฟอกขาว การย้อมสี การชุบมัน การใช้สารลดแรงตึงผิวและกระบวนการทางเคมีพิเศษ

    Contact Us Today and Get a Free Consultation

    อุตสหกรรมที่เกี่ยวข้อง

    Privacy Preferences
    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.