Scroll Top
ออกเเบบพัดลมอุตสหกรรมที่ใช้กับอุตสหกรรมอาหาร สามารถแบบออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขการใช้งานของกลุ่มลูกค้า.
1

อุตสหกรรมอาหารเป็นอุตสหกรรมที่กว้างและหลากหลายที่รวบรวมทุกสิ่งจากผลผลิตจากการเกษตรถึงกระบวนการสร้างอาหารรวมไปถึงการบรรจุอาหารลงบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตอาหารมีความต้องการเงื่อนไขพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อการบริโภค พัดลมอุตสหกรรมจึงเข้ามามีความสำคัญอย่างมากในการรักษาเงื่อนไขการผลิตของ
อุตสหกรรมอาหาร การทำให้เย็นลง การทำให้แห้ง การลำเลียงผลิตภัณฑ์ในย่อหน้านี้เราจะกล่าวถึงความสำคัญของพัดลมอุตสหกรรมในอุตสหกรรมอาหารและการใช้งานที่หลากหลาย

ระบบระบายความร้อนจากกระบวนการผลิตอาหาร
สำหรับอุตสหกรรมอาหาร ต้องการระบบการทำให้อาหารเย็นเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะไม่เกิดการเน่าเสียระหว่างกระบวนการผลิต พัดลมอุตสหกรรมจึงถูกนำม้าเพื่อสร้างอากาศหมุนเวียนในระบบระบายความร้อนจากกระบวนการผลิตอาหารเพื่อกำจัดความร้อนที่เกิดขึ้นจากอาหาร
อัตราการไหลของอากาศสำหรับระบบการทำให้อาหารเย็นลงในอุตสหกรรมอาหารมีหลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งานโดยเฉพาะ พัดลมอุตสหกรรมควรเลือกโดยคำนึงถึงอัตราการไหลของอากาศที่ต้องการ สภาพแวดล้อมที่จะทำการติดตั้งพัดลม โดยพัดลมควรทำการติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการสะอาด เนื่องจากอากาศจะต้องปราศจากการปนเปื้อนที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ระบบอบแห้งอาหาร
ในอุตสหกรรมอาหารมีความต้องการระบบอบแห้งเพื่อกำจัดความชื้นภายในผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการเก็บรักษาอาหารและคุณภาพ พัดลมอุตสหกรรมจึงถูกใช้เพื่อสร้างการหมุนเวียนอากาศในระบบอบแห้ง เพื่อกำจัดความชื้นที่เกิดจากผลิตภัณฑ์

ระบบอบแห้งอาหาร
ในอุตสหกรรมอาหารมีความต้องการระบบอบแห้งเพื่อกำจัดความชื้นภายในผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการเก็บรักษาอาหารและคุณภาพ พัดลมอุตสหกรรมจึงถูกใช้เพื่อสร้างการหมุนเวียนอากาศในระบบอบแห้ง เพื่อกำจัดความชื้นที่เกิดจากผลิตภัณฑ์

ระบบอบแห้งอาหาร
ในอุตสหกรรมอาหารมีความต้องการระบบอบแห้งเพื่อกำจัดความชื้นภายในผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการเก็บรักษาอาหารและคุณภาพ พัดลมอุตสหกรรมจึงถูกใช้เพื่อสร้างการหมุนเวียนอากาศในระบบอบแห้ง เพื่อกำจัดความชื้นที่เกิดจากผลิตภัณฑ์

ระบบอบแห้งอาหาร
ในอุตสหกรรมอาหารมีความต้องการระบบอบแห้งเพื่อกำจัดความชื้นภายในผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการเก็บรักษาอาหารและคุณภาพ พัดลมอุตสหกรรมจึงถูกใช้เพื่อสร้างการหมุนเวียนอากาศในระบบอบแห้ง เพื่อกำจัดความชื้นที่เกิดจากผลิตภัณฑ์

ระบบลำเลียงอาหาร
ในอุตสหกรรมอาหารมีความต้องการระบบการลำเลียงเพื่อทำการลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหารในกระบวนการผลิตอาหาร พัดลมอุตสหกรรมถูกนำมาใช้งานโดยการสร้างอากาศไหลผ่านระบบ เพื่อเคลื่อนย้ายผลผลิตผ่านระบบ

ระบบบรรจุอาหาร
ในอุตสหกรรมอาหารมีความต้องการระบบบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันอาหารในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง พัดลมอุตสหกรรมจึงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างการหมุนเวียนอาการภายในระบบ เพื่อกำจัดความชื้นส่วนเกินจากบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ความสำคัญในการเลือกพัดลมอุตสหรรมที่เหมาะสมในอุตสหกรรมอาหาร:
การเลือกพัดลมอุตสหกรรมที่เหมาะสมในอุตสหกรรมอาหารถือเป็นจุดสำคัญเพือ่ให้มั่นใจได้ว่าอากาศที่หมุนเวียนภายในระบบมีประสิทธิภาพและอาหารที่ทำการผลิตปลอดภัยสำหรับการบริโภค ตัวแปรสำคัญที่ควรคำนึงถึงสำหรับการเลือกพัดลมอุตสหกรรมคือ อัตราการไหลที่ต้องการ สภาพแวดล้อมที่ทำการติดตั้ง และการใช้งานเฉพาะทาง
ยกตัวอย่าง ในกระบวนการแปรรูปอาหาร พัดลมควรถูกออกแบบให้ทำงานในห้องปฏิบัติการสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พัดลมอุตสหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารควรที่จะคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ว่าปลอดภัยที่จะใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร และสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย

พัดลมอุตสหกรรมมีบทบาทสำคัญในอุตสหกรรมอาหาร โดยการสร้างการไหลของอากาศที่ใช้สำหรับ ระบบการทำให้อาหารเย็นลง ระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ ระบบลำเลียงอาหาร ระบบบรรจุอาหาร การเลือกพัดบมอุตสหกรรมที่เหมาะสมสำหรับหน้าที่ต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค

จากเครื่องอบแห้ง เครื่องอบพาสต้า ระบบลำเลียง การระบายความร้อนจากกระบวนการผลิต กระบวนการผลิต จนถึง ระบบบรรจุอาหาร ในอุตสหกรรมอาหาร พัดลมอุตสหกรรมมีความจำเป็นในกระบวนการผลิตอาหารในหลายๆขั้นตอนทั่วทั้งกระบวนการผลิตอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านการแปลรูปจนถึงอาหารที่ผ่านการแปรรูป พัดลมอุตสหกรรมเฟอร์รารี่ สามารถออกแบบและปรับแก้ไขได้ตามอุตสหกรรมอาหารของลูกค้า โดยการดำเนินการครอบคลุมสินค้าหลากหลายแขนง โดยสามารถออกแบบสำหรับพัดลมอุตสหกรรมสามารถลดความซับซ้อนยุ่งยากในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

พัดลมอุตสหกรรมที่แนะนำคือ ART, VCM FQ, FR, DFR และ DFM

กรณีศึกษา
1

อุตสหกรรม: อุตสหกรรมอาหาร
ประเทศ: จีน
ประเภทพัดลม: พัดลมความดันสูงและความดันต่ำ
จำนวณพัดลม : 12 ตัว สูงสุด 110 กิโลวัตต์
คำอธิบาย: พัดลมอุตสหกรรมความดันสูงสำหรับการเคลื่อนย้ายวัตถดิบด้วยลม สำหรับแป้งสาลี และธัญพืชชนิดต่างๆ เตาอบสำหรับเส้นพาสต้าหรือข้าว คือการรวมเข้าด้วยกันของพัดลมอุตสหกรรมความดันต่ำสำหรับการสร้างการหมุนเวียนลมที่มีความร้อน โดยสามารถเลือกโครงสร้างเป็น เหล็กกล้าไร้สนิมได้ตามความต้องการของลูกค้า

พัดลมสำหรับอุตสหกรรมอาหาร

เฟอร์รารี่ เอเชีย

เราทำการออกเเบบพัดลมที่มีการใช้งานกับอุตสหกรรมอาหารเพื่อตอบสนองจุดประสงค์การใช้งานของกลุ่มลูกค้า

การใช้งานทั่วไป
1
P

เครื่องอบเส้นพาสต้า ประกอบจากแผ่นเหล็กที่มีการทำสีด้วย hypoallergenic epoxy ที่ด้านนอกและเติมด้วยโฟมโพลียูรีเทนเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน
แผ่นเหล็กที่มีการประกอบด้วยส่วนประกอบดังที่กล่าวมาจะเป็นฉนวนกันเสียงและเป็นโครงสร้างมีความแข็งแรงสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องอบเนื่องจากด้านในเครื่องอบมีความชื้นต่ำและอุณหภูมิสูง

ค่าเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยเครื่องควบคุมไฟฟ้าที่มีมาตรความชื้นสัมพัทธ์และเทอร์โมสตัท ระบบระบายอากาศของเครื่องอบพาสต้า พัดลมระบายอากาศ มีเสียงรบกวนน้อย ทนทานต่อความร้อน และต้องการปริมาณลมกับแรงดันที่ค่อนข้างสูง โดยกระบวนการนี้ ลมที่หมุนเวียนภายในเครื่องอบถูกให้ความร้อนจากน้ำร้อนโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อนำอบเส้นพาสต้า

P

การลำเลียงด้วยลมโดยพัดลมอุตสหกรรมใช้ในอุตสหกรรมอาหารสำหรับการเคลื่อนย้าย ธัญพืข แป้งสาลี น้ำตาล นม ข้าวสาลี เมล็ดกาแฟ เกลือและเครื่องเทศ

การเคลื่อนย้ายอาหารด้วยพัดลมอุตสหกรรมพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการภายในอุตสหกรรมอาหารตั้งแต่ขั้นตอนง่ายๆ ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย จนถึงโรงงานที่มีระบบนิวเมติกส์สำหรับการเก็บสินค้า กระจายสินค้า ชั่งน้ำหนัก และลดขนาด สามารถใช้ระบบการเคลื่อนย้ายด้วยลมเพื่อช่วยได้ทั้งหมด

    Contact Us Today and Get a Free Consultation

    อุตสหกรรมที่เกี่ยวข้อง
    1
    Privacy Preferences
    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.